Om oss

Kjeller Vest 6 Verkstedbygg

Om oss

Rett Entreprenør skal være din foretrukne partner innen rehabilitering av kontorer og næringsbygg. Vi har vårt hovedkvarter i Oslo. Våre oppdragsgivere er profesjonelle private aktører og offentlige etater. Vi har Oslo, Viken, Vestfold og Telemark som vårt nedslagsfelt. Vi benytter faste samarbeidspartnere slik at alle prosesser er kjent for de involverte. Dette gir en god og rasjonell fremdrift som gir den beste kvalitet og reduserer risikoen for feil. Som en følge av dette har RETT Entreprenør AS høy prioritet hos våre samarbeidspartnere. Vi ønsker å ta vare på våre partnere og kollegaer slik at vi alltid kan dra i samme retning. Vi vil bygge kvalitetsprosjekter som vi kan være stolte av i ettertid.

RETT Entreprenør AS tar ansvar for beslutninger, iverksetting og gjennomføring av ditt prosjekt

Sertifiseringer

Sertifiseringer

For oss er det viktig å ta samfunnsansvar og alltid jobbe for å være så bærekraftig som mulig. RETT Entreprenør er Miljøfyrtårn-godkjent.

Vi er en Godkjent våtromsbedrift og følger BVN sine retningslinjer og kontraktsfeste under renovering eller oppføring av nye våtrom.  

referanser

Vi legger høy vekt på å tilfredsstille kundens ønsker, samtidig opprettholder vi høyest mulig kvalitet, nøyaktighet og er kjent for å alltid ha en ryddig arbeidsplass. Det er dette som gjør at vi har fornøyde kunder som bruker oss gang etter gang.

Dyrø & Moen Arkitekter

Dyrø og Moen Arkitekter

“Vi har samarbeidet med RETT Entreprenør med prosjektet for våre nye kontorlokaler i den opprinnelige verkstedbygningen til Thune Mekaniske Verksted på Skøyen. Vi har hatt en ryddig prosess med god kommunikasjon, hvor RETT har vært opptatt av å levere ett godt og gjennomarbeidet produkt. Vi har i godt samarbeid med RETT utarbeidet de lokalene vi har i dag, basert på lang erfaring med renovasjon og kontorbygg. Arkitektonisk har vi hatt stort fokus på å få frem den særpregede karakteren i det vernede bygget. RETT har vist stor interesse for prosjektet og gjennom en god prosess har de utført ett håndverksmessig meget godt resultat.” - Lars Kittilsen, Partner


Grini Næringspark (BMW-Bygget)

BA-Tec

"Rett Entreprenør er svært serviceinnstilte og strekker seg langt for å finne gode løsninger for byggherre. Koordinering med byggherre, leverandører og 3.part løses elegant, selv på byggeplasser med utfordrende logistikk. Vi har i det hele opplevd samarbeidet med Rett Entreprenør som meget godt. " – Tor-Øystein Solberg Daglig leder / byggingenør

Jølstad

Jølstad

"Jølstad begravelsesbyrå har hovedkontor på Grefsen. Det består av to store bygninger i teglstein fra 70'tallet. Begge bygg hadde behov for omfattende oppgradering, i tillegg til utvidelse og utbygging. Vi hadde behov for en totalentreprenør som kunne hjelpe oss under hele prosessen. Helt fra første befaring, anbudsrunde og byggeperioden har Rett bistått oss med faglig kompetanse, gode innspill og stor fleksibilitet for å finne de beste løsningene for oss og vår drift. De er enkle å samarbeide med, vi har hyppige møter og vi møter alltid en prosjektleder på byggeplassen. Det er viktig å velge Rett 🙂 " – Anette Hallquist, Leder for marked og produkt

Team Rett Entreprenør

Nellemann Machinery AS

"Vi har samarbeidet med Ivar Høie og RETT Entreprenør over tid på flere prosjekter. Vi opplever en konsekvent, ryddig og etterrettelig gjennomføring i alle ledd. Kvalitet på arbeidet er alltid tilfredsstillende, eventuelle enderinger blir varslet. Rapportering av prosjekt økonomi og fremdrift oppleves alltid etterrettelig, også en tydelig kommunikasjons form." – Kjetil Nilsson Daglig leder / General Manager

Fresh Fitness​

"Ivar Høie reagerer kjapt på henvendelser og RETT Entreprenør er meget rustet til å utføre arbeidsoppgavene som de har påtatt seg. Ivar sørger for at fremdriftsplaner følges og evnt avvik tas igjen. Han er opptatt av detaljer og sørger for samlet god kvalitet i leveransen. Endringsmeldinger blir tatt seriøst og han har et pragmatisk forhold til å finne løsninger som er til det beste for begge parter. " – Ronny Rennemo Eiendomssjef/Prosjektsjef

Hjertnes Eiendom

"De har overholdt frister og alltid levert til tiden. Opplevd Ivar som en som ønsker å gi sine kunder god service og levere det vi blir enige om. Som byggherre er jeg vært opptatt av selvgående entreprenør som løser alle arbeidsoppgaver, uten for mye mas og problemer. Dette har Ivar løst tilfredsstillende. De er ikke de billigste i markedet, men har en konkurransedyktig pris i forholdhold god hms, fdv. og ryddighet som er viktig. Ivar har alltid levert det vi har blitt enig om." – Jarle Fredriksen Teknisk sjef

Vi bygger kvalitetsprosjekter